Loft Büro in Köln Rodenkirchen zum mieten 26977 | Larbig & Mortag
Miete
180 m²
-
Loft Büro in Köln Altstadt Nord zum mieten 26748 | Larbig & Mortag
Miete

Loftfläche am beliebten Eigelstein

Köln


12,25 €/ m²

160 m²
1959
984 m²
2002
258 m²
1976
326 m²
1992
212 m²
2006
1.561 m²
2017
645 m²
-
715 m²
1900
453 m²
2000
180 m²
1966